Artist Education

Shankhill Sites (2022)

Een workshop serie rond burgerschap, omgeving en identiteit ontstaan uit een samenwerking met Alternatives Restorative Justice en lokale jongeren organisaties in Belfast

Rosan_Quattrocchi_2022.jpeg

Project Play (2022)

Een samenwerkingsproject tussen de studenten van het Teacher College programma op Windesheim Zwolle en de Master International Artisteducator. Sa- men hebben we gewerkt aan het brengen van crea- tiviteit en spel in de klas door middel van co-creatie.

Rosan_Quattrocchi_2022.2.jpg